Lễ Ký kết Thoả ước LĐTT – Công ty CP nước sạch Thái Bình

Sáng ngày 26/9/2019, Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình tổ chức Hội nghị Ký kết Thoả  ước lao động tập thể giữa Chủ tịch công đoàn Công ty – Bà Nguyễn Thị Liên và Đại điện diện người Sử dụng lao động – Ông Nguyễn Thiên Bắc – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình.

Trên cơ sở Bộ luật lao động và Luật công đoàn 2012, Bản Thoả ước LĐTT đã được thương lượng và đi đến thống nhất giữa Công đoàn Công ty và Đại diện  người sử dụng lao động. Bản Thoả ước LĐTT được cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; bao gồm các điều khoản liên quan quyền lợi của người lao động như: Việc làm và đảm bảo việc làm; tiền lương, tiền thưởng; trợ cấp và nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi khác.

Việc ký kết Thoả ước LĐTT nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động tại doanh nghiệp theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Thoả ước LĐTT