1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước tại Xí nghiệp nước Hưng Hà

                 2. Nội dung trong quản lý vận hành Xí nghiệp nước Hưng Hà

                  Click xem    Nội dung quản lý, vận hành nhà máy