Danh mục : 5. Xí nghiệp nước Hưng Hà

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà – Trung tâm kiểm nghiệm TSL Hà Nội

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà – Trung tâm kiểm nghiệm [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý

1. Dây chuyền Công nghệ xủ lý nước tại Xí nghiệp nước Hưng Hà 2. [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]