Danh mục : Đảng bộ công ty

Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ [...]

Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020, Triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 14/01/2021 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng [...]

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Trong không khí vui mừng phấn khởi, toàn Đảng, toàn dân ta đang thi đua [...]

Đại hội điểm Chi bộ II, nhiệm kỳ 2020-2022 – Đảng bộ Công ty CP nước sạch Thái Bình

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về [...]

Hội nghị học tập, quán triệt NQ TW8 (khóa XII) và Tổng kết công tác Đảng năm 2018

Ngày 11/01/2019, tại Hội trường Công ty Đảng ủy Công ty CP nước sạch Thái [...]