Thay đổi thông tin trên hóa đơn tiền nước

Thay đổi thông tin trên hóa đơn tiền nước

Khách hàng có nhu cầu thay đổi các thông tin trên hoá đơn tiền nước, vui lòng làm theo những bước sau:
– Khách hàng có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng nước, đổi tên doanh nghiệp, đổi mã số thuế: có thể gửi 1 bản photocopy giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản photocopy hóa đơn nước kỳ gần nhất để đăng ký.
– Thay đổi ngân hàng thanh toán : Xin liên hệ Phòng Tài chính Kế toán  – điện thọai : 02273.832.146
– Thay đổi hình thức thanh toán từ tiền mặt qua nhờ thu ngân hàng hoặc ngược lại :
   Liên hệ qua điện thoại phòng Quản lý khách hàng 1,2: Điện thoại: 02273.830.952;
– Đổi tên chủ đồng hồ nước xin mời đến trực tiếp để ký lại hợp đồng. Hồ sơ gồm bản photocopy có chứng thực của 1 trong các giấy tờ sau :
  1. Giấy chủ quyền nhà.
  2. Hợp đồng thuê nhà (trường hợp thuê lại) và cam kết của chủ đồng hồ nước đồng ý cho đổi tên.
  3. Giấy tờ mua bán nhà.
  4. Hộ khẩu tại địa chỉ có đồng hồ nước.

Trả lời