Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố T8/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình T8/2021