Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý II/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II/2021