Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải quý II/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình quý II/2021