Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố T7/2020

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình T7/2020