Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố T5/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình T5/2021