Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023