Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố T9/2020

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình T9/2020